Anmäl ditt intresse!

Ange ditt postnummer eller din gata för att leta upp din adress och lägg din intresseanmälan.  Anslutningspriset för en villa är 19000kr. Dessutom tillkommer kostnaden för kundnoden (CPE) 995kr faktureras separat av vår kommunikationsoperatör ViaEuropa.