2017-05-23

Planerat avbrott Vankiva 24/5 kl. 13:00 - 16:00

Vi har ett planerat fiberarbete som kommer påverka stadsnäts kunderna i Vankiva.

 

Datum : 20170524

Tid: 13:00-16:00

 

Nertid: < 10 minuter

2017-05-05

Kundaktivering Tormestorp

Denna veckan har vår entreprenör påbörjat aktivering av kunderna i Tormestorp, alla hushåll som fått fiber indraget kommer bli kontaktade och inbokade för installation och aktivering.

2017-03-29

Aktivering Ignaberga By

Vi påbörjar aktivering av kunderna i Ignaberga by i morgon, alla hushåll som fått fiber indraget kommer bli kontaktade och inbokade för installation och aktivering.

2017-03-21

Nyhetsbrev nummer två

Mars bjuder på aprilväder och vi bjuder på årets andra nyhetsbrev. Läs och häng med i vad som händer kring Hässleholms Fibernät. 

Klicka på länken.

Nyhetsbrev 2/2017

2017-03-10

Fiber till företag

Nu har vi börjat koppla upp företag till Hässleholms Fibernät. Det är glädjande att se vilket stort intresse som finns hos kommunens företagare.

Skulle ditt företag också vilja ha en fiberanslutning - inkom i så fall med en förfrågan till fiber.info@hassleholm.se eller ring 0451-26 70 00. 

undefined

2017-02-22

Aktivering av kunder på Stattena

Aktivering av kunder på Stattena kommer att påbörjas idag, arbetet med kundaktiveringarna kommer att fortgå under mars och april.

2017-02-17

Avsiktsförklaring tecknad för fiberutbyggnad i Matteröd

undefined

Fr v: Pelle Svensson och Henrik Nilsson från Matteröds fiber, Pernilla Rydmark, fibersamordnare, och Håkan Nilsson, Stadsnätstekniker, från Hässleholms kommun.

 

Hässleholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Matteröds fiber för utbyggnad av fiber. Nu inleds ett samarbete där Matteröds fiber och kommunen tillsammans ser till att fibersatsningen når en väsentlig del av landsbygden. Målet är att byggstart ska ske under hösten 2017.

- Fibernätet i Hässleholms kommun kan äntligen fibrera ett stort sammanhållet område av kommunens landsbygd. Samarbetet med Matteröds fiber ger oss tillgång till resurser som gör att detta arbete kan komma igång inom kort, säger Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun.

Avsiktsförklaring med den ekonomiska föreningen Matteröds fiber utgör grunden för det fortsatta samarbetet mellan parterna i syfte att kommunen ska tillhandahålla ett fibernät i området för framtidens digitala tjänster. Kommunen kommer att erbjuda Matteröds fiber ett kommunalt alternativ för utbyggnaden av ett modernt fibernät i fiberföreningens geografiska område.

Kommunen blir passiv nätägare och erbjuder genom sin kommunikationsoperatör ett öppet nät med konkurrenskraftiga tjänsteleverantörer och produkter. Fiberföreningens medlemmar får fiberuppkoppling till priset 19 000 kr per fastighet. Utbyggnaden, som sker inom ramen för den fiberplan som beslutats av kommunfullmäktige, finansieras med egna medel, men också med hjälp av olika bidrag.

- Fiber är en riktigt viktig framtidsfråga för oss här på landsbygden. Därför känns det bra att fibernätet byggs så snart som möjligt och att vi dessutom får till en långsiktigt hållbar lösning med kommunens marknadsneutrala fibernät, säger Henrik Nilsson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

- Det parallella svartfibernätet som kommunen alltid lägger ner i rören ger oss möjligheter i föreningen. Här kan vi erbjuda våra medlemmar en attraktiv gruppanslutning, och vid behov också byta tjänsteleverantör, utan att själva behöva äga fibernätet, säger Pelle Svensson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

För mer information kontakta:
Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun
pernilla.rydmark@hassleholm.se, 0451-26 77 78

Henrik Nilsson, Matteröds fiber, 0769-41 97 17 
Pelle Svensson, Matteröds fiber, 0768-99 99 69 
www.matterodsfiber.se

2017-02-07

2017-års första nyhetsbrev

Årets första nyhetsbrev från Fibernätet i Hässleholm landade i prenumeranternas mejlkorgar i dag.

Om du inte prenumererar kan du läsa det här.

Nyhetsbrev 1/2017

 

2017-02-07

Fiberinformation i Lokaltidningen

I helgens Lokaltidningen Hässleholm hade vi med en informationsannons om fiber. Kanske är du en trogen läsare av tidningen och har redan läst informationen, men om du inte gjort det kan du läsa den här. Klicka på bilden för att förstora texten.  

undefined

 

2017-02-03

Aktivering av kunder på Stattena området

Aktivering av kunder på Stattena området kommer att påbörjas om några veckor. Den aktiva utrustningen monterades i noden idag. FNC kundtjänst kommer att påbörja inbokning av aktiveringsmöte inom kort.

undefined