2017-06-21

Information om Hässleholms kommuns fibernät

Många av er som bor i Hässleholms kommun har blivit kontaktade av olika marknadsaktörer som vill sälja fiber till er. Det är många företagsnamn som florerar – men när det är kommunen som agerar gör vi det alltid i vårt eget namn. En del lovar guld och gröna skogar, andra är något mer försiktiga. Men inget av företagen har någonting med Hässleholms kommuns fibernät att göra. De agerar efter sina egna villkor och intressen. Med det sagt vill vi på Fibernätet i Hässleholm gärna förtydliga ett par saker: 

  •            Vi kommer gräva fiber till alla i Hässleholms kommun.
  •            Det kommer vara samma pris för alla (19 000 kr för installationen + 995 för kundnoden).
  •            Det är ett öppet fibernät där tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

      En del av er kommer få fiber imorgon, en del av er kommer få vänta några år till. Men alla kommer få möjligheten att ansluta sig till Hässleholms kommuns fibernät. I framtiden kommer en god internetuppkoppling vara en förutsättning för ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Därför är det viktigt för oss att alla får en fiberanslutning.

I vår tidplan ligger utbyggnaden av landsbygden senare än tätorterna. Det beror på att dessa projekt är mer komplicerade när det kommer till markägarförhållanden och avstånd mellan fastigheter. Samförläggningar och olika former av samarbeten diskuteras med såväl marknadens aktörer som elleverantörer. Kommunen har bland annat gjort stora investeringar i fiberkanalisation kring Vinslöv, Nävlinge och Häglinge. Med det sagt – tidplanen kan förändras om olika förutsättningar förändras.

Gå gärna in på fiberportalens startsida och gör en intresseanmälan. Det kostar ingenting, det är bara ett steg framåt på vägen mot en fiberanslutning. Ett stort intresse i ett specifikt område är också någonting som kan göra att tidplanen förändras och fiberutbyggnaden i området tidigareläggs. Så tipsa grannarna om att göra samma sak.

När fiberutbyggnaden når din bostad kommer vi att kontakta dig för att upplysa dig om dina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Om du har några frågor eller funderingar innan dess är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi svarar i telefon, på mejl och på Facebook.

 

Och om du vill hålla dig uppdaterad kan du med fördel följa oss på Facebook eller surfa in här på fiberportalen, då och då. 

undefined

2017-06-16

Fiberetableringen i Sösdala avslutas inom kort

Den 30 juni avslutas fiberetableringen i Sösdala för den här gången. Då lämnar våra entreprenörer orten och beger sig vidare mot nya utbyggnadsområden.

 

Om du bor i Sösdala och vill ha fiber är det hög tid att beställa nu. När entreprenörer och maskiner lämnat Sösdala kan vi inte ge någon tidsgaranti för när efteranslutningar kommer ske.

 

Du som har beställt fiber och skrivit på ett avtal kan sitta lugnt i båten. Du kommer bli ansluten inom kort.undefined

2017-06-08

Nyhetsbrev nummer fyra

Ett somrigt nyhetsbrev trillade precis ned i mejlboxarna hos de som har anmält sitt intresse för en fiberanslutning från Hässleholms kommun. Du som inte fått nyhetsbrevet kan läsa det här. Trevlig läsning!

Nyhetsbrev 4/2017

2017-05-23

Planerat avbrott Vankiva 31/5 kl. 08:00 - 10:00

Vi har ett planerat fiberarbete som kommer påverka stadsnäts kunderna i Vankiva.

 

Datum : 20170530

Tid: 08:00 - 10:00

 

Nertid: < 10 minuter

2017-05-05

Kundaktivering Tormestorp

Denna veckan har vår entreprenör påbörjat aktivering av kunderna i Tormestorp, alla hushåll som fått fiber indraget kommer bli kontaktade och inbokade för installation och aktivering.

2017-03-29

Aktivering Ignaberga By

Vi påbörjar aktivering av kunderna i Ignaberga by i morgon, alla hushåll som fått fiber indraget kommer bli kontaktade och inbokade för installation och aktivering.

2017-03-21

Nyhetsbrev nummer två

Mars bjuder på aprilväder och vi bjuder på årets andra nyhetsbrev. Läs och häng med i vad som händer kring Hässleholms Fibernät. 

Klicka på länken.

Nyhetsbrev 2/2017

2017-03-10

Fiber till företag

Nu har vi börjat koppla upp företag till Hässleholms Fibernät. Det är glädjande att se vilket stort intresse som finns hos kommunens företagare.

Skulle ditt företag också vilja ha en fiberanslutning - inkom i så fall med en förfrågan till fiber.info@hassleholm.se eller ring 0451-26 70 00. 

undefined

2017-02-22

Aktivering av kunder på Stattena

Aktivering av kunder på Stattena kommer att påbörjas idag, arbetet med kundaktiveringarna kommer att fortgå under mars och april.

2017-02-17

Avsiktsförklaring tecknad för fiberutbyggnad i Matteröd

undefined

Fr v: Pelle Svensson och Henrik Nilsson från Matteröds fiber, Pernilla Rydmark, fibersamordnare, och Håkan Nilsson, Stadsnätstekniker, från Hässleholms kommun.

 

Hässleholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Matteröds fiber för utbyggnad av fiber. Nu inleds ett samarbete där Matteröds fiber och kommunen tillsammans ser till att fibersatsningen når en väsentlig del av landsbygden. Målet är att byggstart ska ske under hösten 2017.

- Fibernätet i Hässleholms kommun kan äntligen fibrera ett stort sammanhållet område av kommunens landsbygd. Samarbetet med Matteröds fiber ger oss tillgång till resurser som gör att detta arbete kan komma igång inom kort, säger Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun.

Avsiktsförklaring med den ekonomiska föreningen Matteröds fiber utgör grunden för det fortsatta samarbetet mellan parterna i syfte att kommunen ska tillhandahålla ett fibernät i området för framtidens digitala tjänster. Kommunen kommer att erbjuda Matteröds fiber ett kommunalt alternativ för utbyggnaden av ett modernt fibernät i fiberföreningens geografiska område.

Kommunen blir passiv nätägare och erbjuder genom sin kommunikationsoperatör ett öppet nät med konkurrenskraftiga tjänsteleverantörer och produkter. Fiberföreningens medlemmar får fiberuppkoppling till priset 19 000 kr per fastighet. Utbyggnaden, som sker inom ramen för den fiberplan som beslutats av kommunfullmäktige, finansieras med egna medel, men också med hjälp av olika bidrag.

- Fiber är en riktigt viktig framtidsfråga för oss här på landsbygden. Därför känns det bra att fibernätet byggs så snart som möjligt och att vi dessutom får till en långsiktigt hållbar lösning med kommunens marknadsneutrala fibernät, säger Henrik Nilsson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

- Det parallella svartfibernätet som kommunen alltid lägger ner i rören ger oss möjligheter i föreningen. Här kan vi erbjuda våra medlemmar en attraktiv gruppanslutning, och vid behov också byta tjänsteleverantör, utan att själva behöva äga fibernätet, säger Pelle Svensson, styrelseledamot i Matteröds fiber.

För mer information kontakta:
Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun
pernilla.rydmark@hassleholm.se, 0451-26 77 78

Henrik Nilsson, Matteröds fiber, 0769-41 97 17 
Pelle Svensson, Matteröds fiber, 0768-99 99 69 
www.matterodsfiber.se