Projektstatus

Just nu bygger vi fibernät i följande områden:  

  

undefined  Bjärnum   

- Östra sidan om järnvägen är klar och samtliga kunder inkopplade, till jul 2018.
- För att komma under järnvägen till västra sidan så kommer en borrning göras i mitten på januari.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Björkefalla/Hemmeströ

- Påbörjas 2018.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Boarp

- Klart november 2018.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Brönnestad

- Schakt pågår.

- 12 oktober sista dag att skicka in avtal.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber:  

 

undefined  Emmaljunga

- Informationsmöte under 2018.

- Påbörjas andra halvåret 2019.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Finja   

-Sista kunder kopplas in löpande fram till jul.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Grantinge/Attarp

- Väntar på ny entreprenadupphandling. Tidsplan revideras i början på 2019.

- Glöm inte att göra en intresseanmälan (ej bindande) så du alltid får aktuell information.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Gulastorp/Tykarp

- Väntar på ny entreprenadupphandling. Påbörjas 2019.

- Glöm inte att göra en intresseanmälan (ej bindande) så du alltid får aktuell information.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Häglinge/Ankhult/Norra Mellby

- Indelat i tre etapper.

- Insamling av kundavtal.

- Entreprenör bestäms efter ny entreprenadupphandlingi början på 2019.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber:

 

undefined  Hästveda

- Väntar på ny entreprenadupphandling. Arbetet fortsätter delvis i området men kundinkopplingar blir aktuellt Vi väntar på inmätningsfiler från Telia som kommer i november. Därefter fortsätter utbygganden och inkopplingarna.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Hörja   

- Området stängde 6/7 2018. Nya intresseanmälningar klassas som efteranslutningar.

- Resterande kunder kopplas in vecka 43-45.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Mala

- Informationsmöte hösten 2018. Påbörjas 2019.

- Glöm inte att göra en intresseanmälan (ej bindande) så du alltid får aktuell information.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco  

 

undefined  Norra Sandby

- Entreprenör bestäms efter ny entreprenadupphandlingi början på 2019.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber:

 

undefined  Nävlinge

- 12 oktober sista dag att skicka in avtal för att komma med i omgång ett.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber:

 

undefined  Röke med landsbygd/Harastorp/Algustorp

- Insamling av avtal och projektering pågår.

- Påbörjas 2019.

- Glöm inte att göra en intresseanmälan (ej bindande) så du alltid får aktuell information.

- Entreprenör bestäms efter ny entreprenadupphandlingi början på 2019.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning:

Entreprenör fiber: 

 

undefined  Sösdala / Ella / Maglö

- Insamling av kundavtal pågår. Kontakta oss om du inte fått något avtal.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco   

  

undefined  Tyringe   

- Södra sidan om järnvägen: Alla ska vara inkopplade till jul.

- Norra sidan om järnvägen: Kundkopplingar påbörjas v7.

- Avtal inkomna efter 12 november betrakas som efteranslutningar.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco

 

undefined  Vinslöv

- Grävning av stamnät i Vinslöv har påbörjats. Nod är på plats och ska få ström inom någon vecka.

- Arbetet är försenat och kommer inte bli klart förrän 2019.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: Telarco

 

undefined  Vittsjö

- Vi väntar på inmätningsfiler från Telia som kommer i december. Därefter fortsätter utbygganden och inkopplingarna.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Västra Torup (orten)

- Insamling av kundavtal pågår.

- Påbörjas 2019.

--------------------------------------------------

Entreprenör: 

 

undefined  Nya områden

Nya områden påbörjas med en områdesprojektering, därefter samlas det in markavtal och därefter börjas nedläggning av stamnät. Efter det görs projektering, tomtgrävning och installation till repsektive kund.

- Vanneberga. Påbörjas 2019 efter att Vinslöv är klart.

- Lommarp. Påbörjas 2019 efter att Vanneberga är klart.

 

undefined  Områden där vi tar emot efteranslutningar

- Hässleholm tätort

- Sjörröd

- Tormestorp

- Sösdala tätort

- Hörja