Projektstatus

Just nu bygger vi fibernät i följande områden:  

  

undefined  Sjörröd/Björkviken/Hassellunden

- Sjörröd kundaktiveringarna pågår.

- Aktivering av kunder på Hassellunden startar inomkort.

- Hovdala/Åmanäs kundaktivering klart.

- Aktivering av Telenor/Bredbandsbolagets kunder är pågående.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco / samförläggning med fjärrvärme FASAB

Entreprenör fiber: Telarco (Sjörröd/Hassellunden) TA Mark (Åmanäs/Björkviken)

 

undefined  Sösdala   

- Enstaka kunder kvar som kommer bli inkopplade när tjälen släpper. 

- Samförläggning med eon på Sösdala landsbygd (Björkeberga,Brönnestad,Horröd,Maglö)

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco   

   

undefined  Tyringe   

- Kund inbokning och aktivering påbörjas vecka 19.

- Tyringe syd, Arbetet med etablering av stamnätet återupptas vecka 13, när detta är klart fortsätter arbetet norr om järnvägen.

- Nodhus har etablerats, el och kyla inkopplat, Aktivutrustning från kommunikationsoperatören driftsatt / klart

- Telenor / Bredbandsbolaget kommer att hyra kommunens fiber till de kunder som skrivit avtal med dem. 

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco

 

undefined  Bjärnum   

- Schaktning pågår (samförläggning).

- Tomtschaktning pågår.

- Kundinstallationer pågår.

- Har varit problem med att får igenom matning till vissa område pågrund av tillstånd och obefintlig kanalisation, vi jobbar på att lösa detta, så vi även kan påbörja aktiveringar i dessa områden - Detta är nu löst och entreprenören kan fortsätta koppla ihop samtliga område i Bjärnum.

- Telenor / Bredbandsbolaget kommer att hyra kommunens fiber till de kunder som skrivit avtal med dem.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Hörja   

- Inbokning av aktiveringsmöte och kundaktiveringar pågår.

- Vecka 12 kommer den aktivautrustningen att driftsättas av Kommunikationsoperatören ViaEuropa efter det så kan kundinstallationerna påbörjas. /klart

- Blåsning av stamnät /klart 

- Aktivutrustning har installerats i Noden vecka 11. /klart

- Inskarvning av distrubution mot noden kommer att ske vecka 11 /klart

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Röinge/Östervärn   

- De sista kundinstallationerna pågår.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco

 

undefined  Finja   

- Nodskåp etablerat, aktivutrustning installerad.

- Kund aktiveringar pågår.

- Samförläggning med Telia i vissa områden.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Vittsjö

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät pågår.

- Telenor / Bredbandsbolaget kommer att hyra kommunens fiber till de kunder som skrivit avtal med dem.

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Hästveda

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät pågår.

- Telenor / Bredbandsbolaget kommer att hyra kommunens fiber till de kunder som skrivit avtal med dem.

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Vinslöv / Boarp / Vanneberga

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät i Vinslöv Norr har  påbörjats kort.

- Telenor / Bredbandsbolaget kommer att hyra kommunens fiber till de kunder som skrivit avtal med dem.

--------------------------------------------------

Entreprenör: Telarco

 

undefined  Övrigt   

- Migrering av företagskunder, från Hessleholm Network till Hässleholms kommuns fibernät pågår. 

- Områdesprojektering för Röke/Harastorp/Algustrop pågår. Kommer påbörjas 2019.

 

Utbyggnadsplanen:

Nedan utbyggnadsplan ligger till grund för planerad fiberetablering till alla i Hässleholms Kommun, justering av byggstart kan inträffa om förutsättningarna förändras (samförläggningsvinster, landsbygdsstöd eller andra orsaker som kan göra att områdes byggstart prioriteras om).  

undefined