Projektstatus 210315

Utbyggnadsplanen gäller under förutsättning att vi har ca 70% inskickade avtal när vi begär in anbud från entreprenörerna samt att anbuden gör att vi kan hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Om tidplanen för utbyggnaden skjuts upp kommer detta meddelas via e-post samt på denna sida.

De områden som inte omnämns här under kommer mer information skickas ut under slutet av 2021.

 

undefined Adseke

Tidplan: Införsäljning och projektering kommer påbörjas under 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Ballingslöv tätort

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Ballingslöv landsbygd

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Björkefalla/Hemmeströ

Tidplan: Uppdelat i etapper: Etapp 1(stam), etapp 2 och etapp 3 (Mårnarp).
Etapp 1 är klar. Etapp 2 är påbörjad. Etapp 3 har varit ute på upphandling och avtal ska skrivas med entreprenör.

Entreprenör: Etapp 2: TA Mark.

 

undefined Emmaljunga tätort (inkl stam från Vittsjö via Havraljunga)

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Lommarp-Vanneberga

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Grantinge/Attarp

Tidplan: Kommer att påbörjas när Gulastorp/Tykarp/Ignaberga är klart. Preliminärt klart tidig höst 2021.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB)

 

undefined Gulastorp/Tykarp/Ignaberga

Tidplan: Pågår.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB)

 

undefined Mala tätort

Tidplan: Planerad grävstart 2021. Området kommer delas in i flera etapper. Mer information om detta kommer under 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Norra Sandby 2

Tidplan: Uppdelat i flera etapper. Mer information skickas ut löpande.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB).

 

undefined Nävlinge

Tidplan: Tomtprojekteringar är påbörjade. 

Entreprenör: Telarco

 

undefined Röke landsbygd /Harastorp/Algustorp

Tidplan: Planerad grävstart 2021. Arbetet beräknas pågå ca 1 år.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Vanneberga/Lommarp/Lillaskog

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined Verum, etapp 1 (Verum mot Stavshult)

Tidplan: Mer information kommer under första halvåret 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Västra Torup

Tidplan: Pågår.

Entreprenör: Telarco

 

 

Orter där vi tar emot efteranslutningar

- Hässleholm tätort, Sjörröd, Tormestorp, Stoby och Finja (3 anslutningsomgångar per år)

- Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Bjärnum, Vittsjö och Hästveda (antalet anslutningsomgånger styrs av efterfrågan)

 

 Landsbygdsområden som är utbyggda

Förfrågan om efteranslutning görs med fördel till fiber.info@hassleholm.se
- Boarp, Brönnestad, Häglinge, Hörja och Röke by.