Projektstatus 200904

Utbyggnadsplanen gäller under förutsättning att vi har ca 70% inskickade avtal när vi begär in anbud från entreprenörerna samt att anbuden gör att vi kan hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Om tidplanen för utbyggnaden skjuts upp kommer detta meddelas via e-post samt på denna sida.

De områden som inte omnämns här under kommer mer information skickas ut under första halvåret 2021.

 

undefined Ballingslöv tätort

Tidplan: Planerad grävstart november 2020.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Ballingslöv landsbygd

Tidplan: Planerad grävstart maj 2021.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Björkefalla/Hemmeströ

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under september 2020. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart november 2020.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Emmaljunga (tätort)

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under hösten 2020. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart februari 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Grantinge/Attarp

Avtal: Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Upphandlingen är klar men tilldelning av entreprenör är inte officiellt.
Planerad projektering påbörjas september 2020, grävstart februari 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Gulastorp/Tykarp/Ignaberga

Avtal: Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Upphandlingen är klar men tilldelning av entreprenör är inte officiellt. Planerad grävstart september 2020.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Hästveda

- Hästveda Kyrkbyn: Ledningsrätt klart, upphandling pågår.

- Hästveda västra: Arbetet pågår med schakt och kundinstallationer.

Entreprenör : Sandins Entreprenad AB (Hästveda västra)

 

undefined Mala

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under hösten 2020. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart juni 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Norra Sandby 2 (norra området)

Avtal: Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart september 2020.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Nävlinge

Avtal: Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart september/oktober 2020.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Röke by

Tidplan: Vissa kundinstallationer har blivit framflyttad till hösten 2020 då problem med grävning uppkommit.

Entreprenör : Transtema Network Services AB

 

undefined Röke landsbygd /Harastorp/Algustorp

Tidplan: Planerad grävstart februari 2021. Arbetet beräknas pågå ca 1 år.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Vanneberga/Lommarp/Lillaskog

Tidplan: Planerad grävstart mars 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined Verum, etapp 1 (Verum mot Stavshult)

Tidplan: Planerad projektering påbörjas sommaren 2021, planerad grävstart september 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Västra Torup (inkl stam mot Tyringe, söder om 21:an)

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under september 2020. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart årsskiftet 2020/2021.

Entreprenör: Ej klart

 

Orter där vi tar emot efteranslutningar

- Hässleholm tätort, Sjörröd, Tormestorp och Finja (3 anslutningsomgångar per år)

- Sösdala tätort, Vinslöv, Bjärnum, Vittsjö och Hästveda (antalet anslutningsomgånger styrs av efterfrågan)

 

 Landsbygdsområden som är utbyggda

Förfrågan om efteranslutning görs med fördel till fiber.info@hassleholm.se
- Boarp, Brönnestad, Häglinge och Hörja