Projektstatus

Just nu bygger vi fibernät i följande områden:  

  

undefined  Sjörröd/Björkviken/Hassellunden

- Aktivering av Telenorkunder är pågående.

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco / samförläggning med fjärrvärme FASAB

Entreprenör fiber: Telarco (Sjörröd/Hassellunden) TA Mark (Åmanäs/Björkviken)

   

undefined  Tyringe   

- Kundinkopplingar och tomtgrävningar sker söder om järnvägen.

- I augusti/september påbörjas norra sidan om järnvägen.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco

 

undefined  Bjärnum   

- Har varit problem med att får igenom matning till vissa område på grund av tillstånd och obefintlig kanalisation, vi jobbar på att lösa detta.
  I väntan på att detta arbete ska bli klart har s.k "torrinstallationer" påbörjats.
  De som är berörda av detta har fått information via e-post eller brev.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Hörja   

- Området stängde 6/7 2018. Nya intresseanmälningar klassas som efteranslutningar.

- De sista kunderna som inte blivit projekterade/tomtgrävda/installerade blir kontaktade av TA Mark för inbokning. 

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Finja   

- Finaj by: Kund aktiveringar pågår.

- Finja kyrkby: v. 35 är en borrning planerad. Därefter kan arbetet fortgå med inkopplingar. 

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: TA Mark

Entreprenör fiber: TA Mark

 

undefined  Sösdala, landsbygd   

- Samförläggning med EON på Sösdala landsbygd (Björkeberga, Brönnestad, Horröd, Maglö)

--------------------------------------------------

Entreprenör grävning: Telarco

Entreprenör fiber: Telarco   

 

 

undefined  Vittsjö

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät pågår.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Hästveda

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät pågår.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: AKEA (Fiber samförläggs och Telias entreprenör utför arbetet)

 

undefined  Vinslöv / Boarp / Vanneberga

- Bygglov till nodhus godkänt, Nodhus kommer etableras inom några veckor.

- Grävning av stamnät i Vinslöv Norr (norr om järnvägen) har påbörjats.

- Telenorkunder kommer att tomtgrävas och kopplas in parallellt med kunderna till Hässleholms Fibernät. 

--------------------------------------------------

Entreprenör: Telarco

 

undefined  Nya områden

Nya områden påbörjas med en områdesprojektering, därefter samlas det in markavtal och därefter börjas nedläggning av stamnät. Därefter görs projektering, tomtgrävning och installation till repsektive kund.

- Häglinge. Grävning påbörjas 2018. Finns samförläggning sen tidigare på vissa sträckor.

- Nävlinge. Påbörjas 2019.

- Brönnestad/Lunnahöja/Sandåkra. Påbörjas 2018.

- Röke/Harastorp/Algustorp. Påbörjas 2019.

- Västra Torup (orten). Päbörjas 2019

- Gulastorp. Påbörjas 2018.

 

undefined  Områden där vi tar emot efteranslutningar

- Hässleholm tätort

- Sjörröd

- Tormestorp

- Sösdala tätort

- Hörja