undefined

Projektstatus

Just nu bygger vi fibernät i följande områden:

 

undefined  Kristinehem/Ekedal/Ljungdala  

Status vecka 25 

- Asfaltering och återställning pågår.

  

undefined  Väster/Gäddastorp   

Status vecka 25

- Asfaltering påbörjas inom kort. Även Hässleholms Vatten har grävt i gatorna och förmodligen sker asfalteringen när de är klara.

- En del sena anmälningar installeras.

  

undefined  Stattena   

Status vecka 25

- Kundaktivering pågår.

- Asfaltering pågår. 

  

undefined  Sjörröd/Björkviken   

Status vecka 25

- Sjörröd etapp 1 - fiberblåsning till kunder samt bokning av kunder pågår.

- Alla kunder på etapp 1 förväntas vara installerade innan sommaren. Kundaktivering pågår.

- Samförläggning pågår med HMAB fjärrvärmeetablering i etapp 2 fortlöper.

- Kundprojekteringsmöte pågår.

- Hovdala/Åmanäs - grävning och tomtschaktning pågår. 

 

undefined  Sösdala   

Status vecka 25

- Kundaktivering pågår.

- Schaktarbete inom tätort avslutas inom kort, schaktningen utanför tätorten fortlöper.

- Schaktarbete för stamnät och tomter pågår.

- Kundprojekteringsmöte pågår. 

    

undefined  Tyringe   

Status vecka 25

- Schakt påbörjas inom kort. 

- Bygglov för nodhus inskickat.

- Upplagsplats etablerad och material levererat.

- Projektering och förberedelse för etablering pågående.

  

undefined  Bjärnum   

Status vecka 25

- Grävning pågår, etapp 3 och 4 påbörjas inom kort (samförläggning).

- Nodhus etablerat och kyla installerat. Nu kvartsår endast elanslutningen.

- Kundprojektering och tomtschaktning pågår.

 

undefined  Hörja   

Status vecka 25

- Inväntar grävtillstånd från Trafikverket. 

 

undefined  Röinge/Östervärn   

Status vecka 25

- Kundprojektering pågår.

- Fibergrävningarna är inledda.

 

undefined  Finja   

Status vecka 25

- Projektering pågår.

- Byggbeslut taget.

 

undefined  Övrigt

Status vecka 25   

- Samförläggning med Mellersta Skånes Kraft mellan Häglinge och Ankhult.

- Samförläggning med Eon i Ignaberga-Boarp/Ljung.

 

Fiberkartan:

Här kan du se vilka adresser som är aktiverade och vilka adresser som gjort en beställning/intresseanmälan i vår Portal fiber.hassleholm.se.

 

Orange flagga = Adress som gjort beställning/intresseanmälan.

Grön flagga = Adress som är aktiv.

 (Klicka på kartan för att komma till google maps)

undefined

 

Vissa områden på kartan är fiberföreningar. I dagsläget finns det fyra föreningar som redan är uppkopplade (Röshult-Jonstorp-Aggarp,Västersocken, Sörby Fiberförening och Norra strö) och ytterligare 2 föreningar som fått statliga stöd för fiberetablering våren 2017 (Farstorp och Matteröd). 

Kartan kommer att uppdateras en gång i veckan, vi kan inte garantera att alla flaggorna placeras korrekt eftersom placering sker automatiskt via adressinläsning.

 

 

Utbyggnadsplanen:

Nedan utbyggnadsplan ligger till grund för planerad fiberetablering till alla i Hässleholms Kommun, justering av byggstart kan inträffa om förutsättningarna förändras (samförläggningsvinster, landsbygdsstöd eller andra orsaker som kan göra att områdes byggstart prioriteras om).  

undefined