Projektstatus 201223

Utbyggnadsplanen gäller under förutsättning att vi har ca 70% inskickade avtal när vi begär in anbud från entreprenörerna samt att anbuden gör att vi kan hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Om tidplanen för utbyggnaden skjuts upp kommer detta meddelas via e-post samt på denna sida.

De områden som inte omnämns här under kommer mer information skickas ut under 2021.

 

undefined Adseke

Tidplan: Införsäljning och projektering kommer påbörjas under 2021. Mer information kommer under våren 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Ballingslöv tätort

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Ballingslöv landsbygd

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

  

undefined Björkefalla/Hemmeströ

Tidplan: Planerad grävstart första kvartalet 2021. Blivit framflyttad pga problem med tillstånd och upphandling. 

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Emmaljunga tätort-Högholma (inkl stam från Vittsjö via Havraljunga)

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under början av 2021. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Grantinge/Attarp

Tidplan: Planerad projektering påbörjas september 2020, grävstart februari 2021.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB)

 

undefined Gulastorp/Tykarp/Ignaberga

Tidplan: Gräv/schakt påbörjad. Kundprojekteringar påbörjas v.49 2020.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB)

 

undefined Hästveda västra

Tidplan: De sista kundinstallationerna kommer göras under januari 2021.

Entreprenör : Sandins Entreprenad AB

 

undefined Mala

Avtal: Utskick av avtal till dig som ännu ej tecknat görs under 2021. Har du ett äldre avtal är det giltigt.
Vill du ha delbetalning, skicka en e-post till fiber.hassleholm.se. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, postadress samt ditt namn. Ange delbetalning i ämnet.

Området kommer delas in i flera etapper. Mer information om detta kommer under 2021.

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart

 

undefined Norra Sandby 2

Tidplan: Påbörjas januari/februari 2021.

Entreprenör: Network Solutions Blekinge AB (NSBAB).

 

undefined Nävlinge

Tidplan: Påbörjas januari 2021. Några adresser i Vanneberga är tillagda i utbyggnaden. Mer inforamtion om vem det berörs skickas ut i januari.

Entreprenör: Telarco

 

undefined Röke landsbygd /Harastorp/Algustorp

Tidplan: Planerad grävstart 2021. Arbetet beräknas pågå ca 1 år.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Vanneberga/Lommarp/Lillaskog

Tidplan: Planerad grävstart 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined Verum, etapp 1 (Verum mot Stavshult)

Tidplan: Planerad projektering påbörjas sommaren 2021, planerad grävstart september 2021.

Entreprenör: Ej klart.

 

undefined  Västra Torup

Tidplan: Grävstart november 2020.

Entreprenör: Telarco

 

 

Orter där vi tar emot efteranslutningar

- Hässleholm tätort, Sjörröd, Tormestorp, Stoby och Finja (3 anslutningsomgångar per år)

- Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Bjärnum, Vittsjö och Hästveda (antalet anslutningsomgånger styrs av efterfrågan)

 

 Landsbygdsområden som är utbyggda

Förfrågan om efteranslutning görs med fördel till fiber.info@hassleholm.se
- Boarp, Brönnestad, Häglinge, Hörja och Röke by.