Tidsplan för utbyggnad (uppdaterad 220509)

Tidsplanen kan komma att ändras beroende på möjlighet till samförläggning och eventuella bredbandsstöd.
Införsäljning, dvs utskick och underskrift av avtal, sker ca 6 månader innan byggstart.

 

undefined Adseke (inklusive Norra Mellby)

Utbyggnadsområde som delfinansieras av Europeiska Unionen NextGeneration EU. 

Projektering utförs under våren 2022 av Vinnergi AB. Planerad schaktstart hösten 2022.

Delar samförläggs med Mellersta Skånes Kraft AB. Kundinstallationer beräknas vara klara under våren 2023.

 

undefined Ballingslöv (Etapp 1-3)

Uppdelat i tre etapper. Delar samförläggs med Brittedal.

Etapp 1

Område från Stoby, via Rättelöv och Arkelstorp till Ballingslövs centrum och österut till södra delarna av Stoby-Algustorp. 

Rättelöv och Arkelstorp, kundinstallationer planeras påbörjas under april.

Ballingslövs centrum och södra delarna av Stoby-Algustorp, kundinstallationer planeras påbörjas under maj/juni.

Etapp 2

Område från Stoby-Algustorp, Tockarp, Ballingslöv norra, västerut mot Kärlingeberga och Rättelöv norr om järnvägen.

Planerad schaktstart under höst/vinter 2022.

Kundinstallationer planeras påbörjas under oktober.

Etapp 3

Område mot Vanskiva.

Planerad schaktstart under höst/vinter 2022.

  

undefined Emmaljunga

Kundinstallationer är i det närmaste klart. Resterande installationer beräknas färdigställas under våren 2022. 

 

undefined Hemmeströ Etapp 3

Projektet är försenat på grund av svårframkomlig markförhållande (berg). Väntar på tillstånd från TRV för alternativ förläggning.

Efter godkända tillstånd beräknas kundinstallationer påbörjas maj/juni 2022.  

 

undefined Mala/Bjärnum (stam med närliggande fastigheter)

Schaktarbete är i det närmaste klart.

Planerad start av kundinstallationer under juni 2022.

 

undefined Mala landsbygd

Annan aktör har erhållit stöd för att bygga detta område. 

 

undefined Nävlinge

Schaktarbete är i det närmaste klart.

Kundinstallationer pågår och beräknas vara klara under juni 2022.

 

undefined Nävlinge 2

Påbörjas under 2023 och beräknas stå klart samma år.

 

undefined Röke landsbygd

Uppdelat i tre etapper.

Etapp 1 

Schaktarbete klart, installationer pågår och beräknas vara klara våren 2022.

Etapp 2 

Genomgång av projektering samt komplettering av tillkomna sträckor.

Etapp 3 

Utbyggnadsområde som delfinansieras av Europeiska Unionen NextGeneration EU.   

Genomgång av projektering samt komplettering av tillkomna sträckor.

 

undefined Resterande Sandby

Kundinstallationer är i det närmaste klart. Resterande installationer beräknas färdigställas under juni 2022. 

 

undefined Sösdala Ella

Utbyggnadsområde som delfinansieras av Europeiska Unionen NextGeneration EU.   

Planerad schaktstart i början av 2023. Kundinstallationer beräknas vara klara innan sommaren 2023. 

 

undefined  Vanneberga Lommarp 1

Uppdelat i två delar.

Lillaskog, kundinstallationer beräknas påbörjas under maj.

Lommarp, kundinstallationer beräknas påbörjas under juli.

 

undefined  Väster om Emmaljunga Vittsjö

Annan aktör har erhållit stöd för att bygga detta område. 

 

undefined Verum

Annan aktör har erhållit stöd för att bygga detta område. 

 

undefined  Öraholma

Annan aktör har erhållit stöd för att bygga detta område. 

 

 

Efteranslutningar

Efteranslutnignar görs löpande i områden som redan är utbyggda. I normalfallet tar det ca 3 månader från intresseanmälan till det är installerat och klart. Efteranslutningar på landsbygd kan ta längre tid.