Beställning av tjänst

Surfa Lugnt

Surfa Lugnt - Surfa lugnt

Detaljerad information om tjänsten ▾

Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet.

Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

Tänk även på att:

  • Använd ett uppdaterat antivirusprogram
  • Uppdatera regelbundet din webbläsare och ditt operativsystem

Klicka på Beställ för att komma till hemsidan.